Min birra

Dus lea vejolášvuohta orrut min luhte gaskaboddosaččat.

Falaldagas lea vejolaš váldit mánáiddis fárrui. Mii láhčit earet eará skuvllafálaldaga, mánáidgárddi ja ástoáiggifáláldaga.

Heahteguovddáš ásahuvvon dego dábálaš ruoktu iige dego institusjuvnna. Nissonat ja dievddut geat bohtet deike hirbmástuvvet man liekkus biras mis lea.

Dás ii leat jándormáksu, muhto ieš gávppašat borrangálvvui ja iežas basadanávdnsiid. Muđuid mis leat eanáš dávvirat.

Oktavuohta minguin ii čálihuvvo dahje registrerejuvvo rapportaide. Mis lea vejolašvuohta čátnát oktavuođa advokatain, doaktáriin, sosialakántuvrain dahje eará veahkkeintánsain jus háliidat dahje lea dárbu. Mis lea vejolášvuohta čuovvut du álmmoláš kántuvraide jus lea savaldat. Don ieš mearridat mii gagá dáhphuvvat. Mii doarjut du mearrádusaid.

Mii eat átte makkárge ráđiid. Mii bagadallat du dárbbuid ektui.